Schengengebied

De landen die zich aan hebben gesloten bij het Schengenverdrag. In het Schengengebied geldt geen grenscontrole voor personen. Daarnaast gelden afspraken over het visum- en asielbeleid, en samenwerkingsverbanden tussen politie en justitie.

De Schengenlanden zijn de 22 EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein. Groot-Brittannië en Ierland behoren niet tot het Schengen-grondgebied, omdat zij hun eigen grenscontrole willen handhaven. Cyprus, Roemenië, Bulgarije en Kroatië maken nog geen deel uit van het Schengengebied.