Registers onderzoek daklozen

1. Een binnen het CBS samengestelde lijst van personen die volgens de BRP (Basisregistratie personen, opvolger van GBA) verblijven bij dag- en nachtopvangvoorzieningen voor daklozen. Hiervoor is gebruik gemaakt van een geactualiseerde lijst van alle opvanglocaties voor feitelijk daklozen van de Federatie Opvang. Bij alle locaties zijn de actuele adressen gezocht. Deze zijn op peildata de 1 januari van de jaren 2009 tot en met 2015 gekoppeld aan de BRP, waardoor de unieke personen geïdentificeerd zijn. Uiteraard gebeurde dit met inachtneming van de daarvoor geldende privacyreglementen.
2. Een binnen het CBS beschikbare lijst met personen die op 1 januari van de jaren 2009 tot en met 2015 in de bijstandsregister stonden als personen zonder vaste verblijfsplaats, volgens het Besluit Adreslozen binnen de Wet Werk en Bijstand (WWB).
3. Een selectie van daklozen uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) op 1 januari van de jaren 2009 tot en met 2015 (bron: Stichting Informatie Voorziening Zorg, SIVZ, 2009-2015).