Voldoende water

De hoeveelheid oppervlakte water in Nederland moet worden gereguleerd. Bij de beheerstaak van het waterpeil spelen de waterschappen een belangrijke rol.
Te veel of te weinig water is niet wenselijk. Bij situaties van te veel water kan bijvoorbeeld het creëren van een waterbergingsgebied een methode zijn om wateroverlast te voorkomen. In geval van watertekorten kan bijvoorbeeld het water uit de grote rivieren geleid worden naar andere gebieden (zodat overal voldoende water is). De waterschappen verdelen met hun watersystemen het water.