Hoofdtaken waterschappen

Onder de watersysteemtaak valt vooral de bescherming tegen hoogwater en de zorg voor oppervlaktewater in de juiste hoeveelheid en van goede kwaliteit. Tot de zuiveringstaak behoort het zodanig zuiveren van afvalwater dat dit in oppervlaktewater kan worden geloosd. Daarnaast beheren enkele waterschappen ook (vaar-)wegen.