Ondernemersvertrouwen zakelijke dienstverlening

Het ondernemersvertrouwen geeft de stemming van het Nederlandse bedrijfsleven weer. Per bedrijfstak wordt het ondernemersvertrouwen samengesteld op basis van vragen over recente ontwikkelingen en verwachtingen van de ondernemers.
Het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening is opgebouwd uit de indicatoren omzetontwikkeling in het afgelopen kwartaal, de ontwikkeling van het economisch klimaat in het afgelopen kwartaal en de omzetverwachting voor het lopende, huidige kwartaal.
Het ondernemersvertrouwen Nederland wordt vervolgens samengesteld uit een gewogen gemiddelde van het vertrouwen per bedrijfstak. Het ondernemersvertrouwen geeft een indicatie van de richting waarin de Nederlandse economie zich naar verwachting zal ontwikkelen.