Producentenvertrouwen

Het producentenvertrouwen is een stemmingsindicator die de richting aan geeft waarin de industriële productie zich naar verwachting zal ontwikkelen. De indicator is een ongewogen rekenkundig gemiddelde van drie (deel)indicatoren uit het conjunctuuronderzoek in de industrie, de verwachte bedrijvigheid, het oordeel over de orderpositie en het oordeel over de voorraden. Deze onderliggende deelindicatoren worden voor de berekening van het producentenvertrouwen eerst voor seizoen en bias gecorrigeerd.

Verwachte bedrijvigheid betreft het saldo percentage op de vraag of de productie volgens de ondernemers in de komende drie maanden zal toenemen gelijk blijven of afnemen.

Het oordeel over de orderpositie (orderportefeuille, het aantal maanden werk) betreft het saldo percentage op de vraag of de orderpositie naar het oordeel van de ondernemers te groot, normaal of te klein is, gelet op de tijd van het jaar.

Het oordeel over de voorraden gereed product betreft het saldo percentage op de vraag of de omvang van de voorraden gereed product naar het oordeel van de ondernemers te groot, normaal of te klein is, gelet op de te verwachten afzetontwikkeling.