Provinciefonds

De gelden die provincies via het provinciefonds van het Rijk verkrijgen behoren tot de algemene middelen van provincies en zijn daarom in principe vrij besteedbaar. Wel moeten de provincies de wettelijke taken uitvoeren die door het Rijk zijn opgelegd.