Toeristenbelasting

Toeristenbelasting is de belasting die gemeenten (kunnen) heffen over het verblijf van een persoon in een gemeente waar de persoon geen inwoner van is. De opbrengst van de toeristenbelasting stroomt naar de algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de gemeente het geld niet per se dient in te zetten voor voorzieningen die direct aan het toerisme verbonden zijn. De gemeente(raad) kan hier echter wel voor kiezen.