Gemeentelijke heffingen

De heffingen van gemeenten (kunnen) bestaan uit de onroerendezaakbelasting, parkeerbelasting, toeristenbelasting, precariobelasting, hondenbelasting, forensenbelasting, reclamebelasting, baatbelasting, roerendezaakbelasting, reinigingsheffingen, rioolheffingen en diverse leges, zoals bouwvergunningen, secretarieleges, leges begraafplaatsrechten en marktgelden. Niet iedere gemeente heft al deze belastingen en rechten. De gemeenteraad bepaalt welke belastingen en rechten een gemeente heft.