Stoppen met werken

Mensen zonder betaald werk die drie maanden eerder betaald werk hadden. Het kan hier gaan om mensen die werkloos worden, maar ook om mensen die vrijwillig stoppen met werken, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen gaan. Mensen met betaald werk behoren tot de werkzame beroepsbevolking. Mensen zonder betaald werk behoren tot de werkloze- of niet-beroepsbevolking.  
Om mensen die stoppen met werken in 2015 te bepalen is het gemiddeld aantal over de vier kwartalen van dat jaar genomen. Dit waren er in 2015 gemiddeld 290 duizend per kwartaal.