Ondernemers beginnen positief aan 2016

© ANP

Partners

Ondernemend Nederland begint positief gestemd aan het nieuwe jaar. Het ondernemersvertrouwen is aan het begin van het eerste kwartaal toegenomen tot ruim 9, het hoogste niveau in vierenhalf jaar. Vooral onder dienstverleners en bouwers nam het vertrouwen sterk toe. Dit melden CBS, de Kamer van Koophandel, EIB, MKB Nederland en VNO-NCW.

Het toegenomen vertrouwen onder ondernemers is onder meer gebaseerd op gunstige ontwikkelingen in het vierde kwartaal van 2015 en relatief positieve verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2016. Zo gaven meer ondernemers aan dat de omzet in het vierde kwartaal is toegenomen. Ook verbeterde bij meer ondernemers de winstgevendheid. Per saldo zijn ondernemers ook optimistisch gestemd over de verwachte omzet in het eerste kwartaal van 2016.

Ondernemersvertrouwen Nederland, totaal niet-financieel bedrijfsleven

Positief ondernemersvertrouwen breed gedragen

Het positieve ondernemersvertrouwen wordt gedragen door nagenoeg alle sectoren. Zo nam in de zakelijke dienstverlening het ondernemersvertrouwen aanzienlijk toe, tot 15 aan het begin van het eerste kwartaal. Daarmee is het vertrouwen in deze sector het hoogst sinds het begin van de meting in 2008. Hogere omzetten in het vierde kwartaal bij per saldo een kwart van de zakelijke dienstverleners en positieve verwachtingen voor het eerste kwartaal van 2016 stuwen het vertrouwen.

Ook in de bouw steeg het vertrouwen, na een kleine terugval in het vorige kwartaal, naar de hoogste stand sinds het begin van de meting in 2008. De vertrouwensindicator kwam uit op 18. In de groothandel is het ondernemersvertrouwen met 19 het hoogst van alle sectoren. Het is voor het derde kwartaal op rij dat het ondernemersvertrouwen in deze sector rond dit niveau ligt.

Terugval bij autohandel en delfstoffenwinning

Niet in alle sectoren nam het vertrouwen toe. Zo is het ondernemersvertrouwen in de autohandel  met 10 punten gedaald: van 11 in het laatste kwartaal van 2015 naar 1 nu. Per saldo zijn er in het eerste kwartaal veel meer ondernemers die omzetkrimp verwachten, dan die omzetgroei voorzien. Vorig kwartaal was dit juist andersom, er waren toen veel meer ondernemers die omzetgroei verwachten dan krimp. Deze verslechterde verwachting trekt het vertrouwen in deze sector omlaag. De omslag in de omzetverwachting hangt mogelijk samen met de fiscale maatregelen die op 1 januari 2016 van kracht werden.

De delfstoffenwinning is de enige sector waarin ondernemers per saldo negatief zijn gestemd. Mogelijk houdt dit verband met de lage olieprijs en de beperking van de gaswinning.

Ondernemersvertrouwen naar bedrijfstak

Een uitgebreidere rapportage van het Ondernemersvertrouwen Nederland en de Conjunctuurenquête Nederland eerste kwartaal 2016 is beschikbaar op Ondernemersplein.nl: het informatiepunt van de overheid voor ondernemers.