Europese verschillen in leven lang leren

Verschillen tussen landen in deelname aan een leven lang leren kunnen veroorzaakt worden door verschillen in onderwijsstelsels tussen landen of specifiek onderwijs-arbeidsmarktbeleid van een land. In Finland bijvoorbeeld is de deelname aan leven lang leren relatief hoog. Dat heeft deels te maken met het onderwijsstelsel, dat tot 16 jaar vooral is gericht op algemeen vormend onderwijs. De specifieke beroepsgerichte vaardigheden worden dan later aangeleerd. In Duitsland daarentegen is het deelnamepercentage aanzienlijk lager. Daar kent men in het voortgezet onderwijs al beroepsonderwijs.