Nareiziger

Gezinsleden van de vergunninghouder asiel aan wie onder speciale voorwaarden een machtiging voorlopig verblijf (mvv) wordt verleend. Indien een mvv wordt verstrekt, krijgen deze gezinsleden na binnenkomst in Nederland een afgeleide asielvergunning. Deze nareizigers (nareizende gezinsleden) moesten voorheen een asielverzoek indienen waarna een asielvergunning kon worden verleend. De vergunning houder moet de mvv binnen 3 maanden na het verlenen van de asiel vergunning aanvragen, waarna de mvv nog 90 dagen geldig blijft.