Mobiel bellen goedkoper, vast bellen duurder

© ANP

De prijzen voor het gebruik van de mobiele telefoon zijn in vergelijking met januari 2010 met meer dan 20 procent gedaald. Het bellen met de analoge vaste lijn werd in diezelfde periode ruim 25 procent duurder. Dat meldt CBS.

Mobiel bellen laatste jaren steeds goedkoper

Mobiel bellen werd in 2010 flink duurder. In dat jaar werd bij nieuwe abonnementen niet meer per seconde afgerekend. De beltijd werd afgerond naar boven op hele minuten. Langzamerhand is dat teruggedraaid en daalde de prijs weer. Ook de prijs voor het gebruik van internet op de mobiele telefoon is de laatste jaren in prijs gedaald.

Bellen met een analoge lijn 25 procent duurder

De prijzen voor het abonnement en het bellen via een analoge telefoonlijn veranderden nauwelijks in de periode van 2010 tot halverwege 2012. Daarna werden de prijzen jaarlijks in stappen verhoogd tot het huidige niveau, dat meer dan een kwart hoger ligt dan in 2010.
In de loop van de tijd zijn veel mensen overgestapt naar een bundel, waarbij digitale vaste telefonie in een abonnement wordt gecombineerd met internettoegang en vaak ook met televisie. De prijzen voor dergelijke bundels zijn nu 9 procent hoger dan in 2010.

Prijsontwikkeling telecomdiensten

Meer detail in de consumentenprijsindex
Vanaf vandaag publiceert CBS volgens een meer gedetailleerde classificatie die beter aansluit bij actuele ontwikkelingen op de consumentenmarkt. Hierdoor zijn onder meer de hier gepubliceerde cijfers over telefonie en internet beschikbaar gekomen.
De nieuwe classificatie is door het Europese statistiekbureau Eurostat in overleg met de Europese landen ontwikkeld.
Ook het referentiejaar van beide prijsindexreeksen is aangepast naar 2015=100. De nieuwe reeksen bieden cijfers vanaf verslagjaar 2010. Meer informatie over de doorgevoerde wijzigingen is te vinden in een methodologisch rapport.