Handel met Iran steeg al voor opheffen embargo

© Flip Franssen/Hollandse Hoogte

De goederenexport naar Iran is in 2015 gestegen naar ruim 450 miljoen euro. Dat is een groei van 21 procent in een jaar tijd. Exporteurs hadden de afgelopen jaren te maken met handelsbelemmeringen. Iran nam vorig jaar als exportbestemming een bescheiden 64e positie in. Het belangrijkste importproduct uit Iran zijn pistachenoten. Dat meldt CBS.

Import en export met Iran, 2010-2015

Veel export van medische instrumenten

Ruim een derde deel van de Nederlandse export bestaat uit medische instrumenten en apparaten. Nadat het Europese en Amerikaanse handelsembargo vanaf 2010 gefaseerd werd ingevoerd is de export naar Iran fors teruggeschroefd. In 2011 voerde Nederland nog voor 600 miljoen euro aan goederen uit naar Iran. Twee jaar later was de export 250 miljoen euro. Het aantal exporteurs is in de afgelopen vijf jaar vrijwel gehalveerd. In 2015 exporteerden ruim 500 bedrijven goederen naar Iran.

Nederland importeert vooral pistachenoten

In 2010 was Iran met een waarde van 900 miljoen euro nog een van de belangrijkste olieleveranciers van Nederland. Na 2012 importeerde Nederland geen druppel Iraanse olie meer. In 2015 nam de invoer van Iraanse goederen met 37 procent toe tot 31 miljoen euro. Het zijn vooral pistachenoten die van Iran naar Nederland gaan, voor ongeveer 11 miljoen euro.

De VN-Veiligheidsraad en de Europese Unie hebben vanaf 2010 stapsgewijs sancties opgelegd aan Iran vanwege het nucleaire programma. Op 15 januari 2016 maakte het Internationaal Atoom Energieagentschap (IAEA) bekend dat Iran aan alle afgesproken voorwaarden uit het nucleaire akkoord van juli 2015 heeft voldaan. Vervolgens werd een groot aantal handelsbeperkingen opgeheven. Hierdoor kunnen Nederlandse exporteurs in de olie- en gassector, scheeps- en transportsector en goud- en edelmetaal de handelsbetrekkingen hervatten.

China belangrijkste handelspartner van Iran

De belangrijkste exportbestemming van Iran is China met een exportwaarde van bijna 3 miljard euro in 2014. In dat jaar exporteerde Iran voor bijna 1,2 miljard euro naar de EU.

Met een aandeel van ruim een kwart (ca. 10 miljard euro) haalt Iran uit de Verenigde Arabische Emiraten de meeste goederen. Daarna is de EU belangrijkste goederenleverancier met een exportwaarde van 6,4 miljard euro. Duitsland neemt binnen de EU met een aandeel van 37 procent de koppositie in. Na Italië en Frankrijk is Nederland vierde.

Belangrijkste EU handelspartners met Iran, 2014