Europese vergelijking

De cijfers hebben betrekking op Europese landen die lid zijn van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), voor zover zij gegevens aan de OESO geleverd hebben. De OESO heeft deze lijst verder aangevuld met gegevens van het European Centre for Disease Prevention.