Kindregelingen tot 2015

Kinderbijslag: een vaste bijdrage per minderjarig kind voor alle huishoudens met kinderen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Kindgebonden budget: dit is een extra maandelijkse bijdrage voor gezinnen met minderjarige kinderen, naast de kinderbijslag. De bijdrage hangt af van de hoogte van het inkomen en het vermogen van het gezin.

Kinderopvangtoeslag: een inkomensafhankelijke bijdrage in de kosten van formele kinderopvang voor kinderen die nog niet naar het voortgezet onderwijs gaan. Formele opvang is opvang in een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of bij een gastouder.

Combinatiekorting: een inkomensafhankelijke korting op de inkomstenbelasting voor werkende ouders van kinderen tot 12 jaar. De korting wordt toegekend aan de minst verdienende partner of alleenstaande ouder met betaald werk.

Ouderschapsverlofkorting: een korting op de inkomstenbelasting voor werknemers met kinderen jonger dan 8 jaar die ouderschapsverlof opnemen.

Aftrek levensonderhoud kinderen: een aftrekpost van de inkomstenbelasting voor ouders van kinderen tot 21 jaar die geen studiefinanciering of tegemoetkoming schoolkosten ontvangen of van wie de ouders geen recht hebben op kinderbijslag.

Tegemoetkoming schoolkosten: inkomensafhankelijke bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen van 16 of 17 jaar die geen studiefinanciering ontvangen.

Tegemoetkoming thuiswonende gehandicapte kinderen: bijdrage voor ouders die kinderen tussen 3 en 18 jaar met een handicap thuis verzorgen. CBS heeft geen microgegevens over de tegemoetkoming voor gehandicapte kinderen. In 2012 gaf de overheid hier ongeveer 30 miljoen euro aan uit.

Alleenstaande ouderkorting: korting op de inkomstenbelasting voor alleenstaande ouders van kinderen tot 18 jaar.

Aanvulling sociaal minimum: aanvullende uitkering voor alleenstaande ouders met kinderen tot 18 jaar tot 90 procent van het wettelijk minimumloon.