Kleine en middelgrote bedrijven (mkb)

Het mkb in dit onderzoek is gedefinieerd als bedrijven met maximaal 50 miljoen jaaromzet.
Terug naar artikel