Detailhandel groeit harder dan horeca in Amsterdam

Foto

De detailhandelsomzet van de kleine en middelgrote bedrijven (mkb) in Amsterdam groeit harder dan die van horecabedrijven. De omzet van de detailhandel groeide vorig jaar met ruim 7 procent. In de horeca (exclusief hotels) was de omzetgroei met bijna 6 procent een fractie kleiner. De omzetgroei in de overige bedrijfstakken was nagenoeg 8 procent. Dit blijkt uit panelonderzoek dat door CBS is uitgevoerd in opdracht van Vereniging Amsterdam City, de bedrijvenvereniging van de Amsterdamse binnenstad.

Omzetontwikkeling detailhandel

Horeca binnenstad blijft achter bij overige stadsdelen

De horeca (exclusief hotels) in de binnenstad bleef vorig jaar achter bij de horecazaken in de overige delen van Amsterdam. In de binnenstad steeg de omzet met bijna 5 procent tegen bijna 7 procent groei in de rest van de stad.

Omzetgroei detailhandel binnenstad groter dan daarbuiten

Voor de detailhandel en de overige bedrijfstakken gold juist het tegenovergestelde. In de binnenstad realiseerde de detailhandel in 2015 bijna 9 procent omzetstijging tegen ruim 6 procent in de rest van Amsterdam. De bedrijven in de overige bedrijfstakken in de binnenstad zetten vorig jaar ruim 10 procent meer om dan in 2014. In de andere stadsdelen was de stijging ruim 7 procent.