Depressie

© Hollandse Hoogte / Sabine Joosten
De gegevens komen uit de Gezondheidsenquête. Het betreft hier antwoorden op de volgende enquêtevraag: “Wilt u van de volgende langdurige ziekten en aandoeningen aangeven of u die heeft of in de afgelopen 12 maanden heeft gehad?” Waarna een lijst met aandoeningen volgt waaronder  “Depressie”. Er is niet gevraagd of zij door een arts zijn gediagnosticeerd. De Gezondheidsenquête wordt gehouden onder de niet-institutionele bevolking.