Overheidsinstelling voor veiligheidsrisico

Overheidsorganen voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in een van de 25 als veiligheidsregio ingestelde gebieden. In deze organen werken meldkamers, brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), bevolkingszorg en risico- en crisisbeheersing samen. Zij zijn erop gericht de fysieke veiligheid van de mensen in de veiligheidsregio te waarborgen.
Terug naar artikel