Omzetvolume

Het gaat bij volume om de verkochte eenheden product. De volumeontwikkeling van de omzet is (per product) gecorrigeerd voor prijsveranderingen.