Cao Politie

Politieagenten vallen wel onder het Centraal Akkoord, maar zij eisten een extra loonsverhoging bovenop het loonakkoord. In december bereikten de politiebonden een akkoord met het kabinet, maar dat is nog niet goedgekeurd door de leden. De nieuwe loonontwikkeling van de politie-cao is daarom in de berekeningen over 2015 buiten beschouwing gelaten.