Onderzoek Gezinsvorming

De gegevens zijn afkomstig uit het Onderzoek Gezinsvorming dat in 2013 is uitgevoerd. In dit onderzoek is gevraagd in hoeverre mensen het eens of oneens zijn met een aantal stellingen over de steun die kinderen aan hun ouders zouden moeten geven. Daarnaast is geïnventariseerd of er in het jaar voorafgaand aan de enquête hulp aan iemand is gegeven en aan wie. Dat kon onder andere gaan om hulp bij huishoudelijke taken (zoals boodschappen doen, maaltijden verzorgen, kleine reparaties of het bijhouden van de financiële administratie) of hulp bij de dagelijkse verzorging (zoals opstaan, wassen, aankleden, toiletbezoek of eten).

Terug naar artikel