Weidegang

Het aandeel van de melkgevende melkkoeien dat enige vorm van weidegang heeft gehad. CBS hanteert geen ondergrens in de vorm van minimaal aantal dagen of uren bij weidegang. Er zijn geen cijfers over deelweidegang beschikbaar. Bij deelweidegang telt ook de weidegang van jongvee mee.