Met re-integratievoorziening meer kans op werk

© ANP

Van degenen die op 1 januari 2014 een algemene bijstandsuitkering (WWB) ontvingen, ging 14 procent binnen een jaar aan de slag als werknemer. Degenen die gebruik konden maken van een re-integratievoorziening hadden een grotere kans om weer aan het werk te komen. Dit meldt CBS.

In totaal waren er begin 2014 ruim 400 duizend personen tot de AOW-leeftijd die een WWB-uitkering ontvingen. Van hen vonden er 58 duizend een baan.

Re-integratievoorziening voor ruim 2 op de 5 bijstandsontvangers

Ongeveer 42 procent van alle bijstandsontvangers maakte in 2014 gebruik van re-integratieondersteuning. Van die ruim 172 duizend begeleide WWB’ers kwam ruim 22 procent aan een baan.

Van de groep die niet werd ondersteund met re-integratieregelingen was ruim 8 procent succesvol bij het vinden van werk.

Personen die op 1 januari 2014 een WWB-uitkering hadden en in datzelfde jaar een werknemersbaan vonden

Jonge mannen met re-integratievoorziening vaakst aan het werk vanuit WWB

De voorzieningen worden niet even vaak ingezet voor mannen als voor vrouwen. Ook wordt begeleiding niet in alle leeftijdscategorieën naar verhouding even vaak ingezet. Het zijn de gemeenten die beslissen over de re-integratievoorzieningen. De criteria verschillen over heel Nederland.

Ook de aard en de vorm van de voorzieningen zijn heel divers. Sollicitatietraining is een voorbeeld, maar er zijn ook regelingen waarbij de baan is inbegrepen, zoals loonkostensubsidie of participatieplaatsen.

Van alle mannen die op 1 januari 2014 in de WWB zaten, kon 46 procent in dat jaar gebruikmaken van een re-integratievoorziening, tegen 39 procent van de vrouwen.

Naarmate de leeftijd van de uitkeringsgerechtigde hoger is, werd minder vaak een voorziening ingezet: van 61 procent bij 15- tot 27-jarigen tot 23 procent bij 55-plussers.

Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat, ongeacht de leeftijd, de kans om werk te vinden groter is met begeleiding dan zonder.

Personen die op 1 januari 2014 een WWB-uitkering hadden en in datzelfde jaar een werknemersbaan vonden, naar geslacht en leeftijd

Naarmate bijstandsduur toeneemt, minder kans op werk

Naarmate de duur van een WWB-uitkering toeneemt, worden re-integratievoorzieningen minder vaak ingezet. Van degenen die niet langer dan een jaar een uitkering ontvingen, kreeg ruim de helft zo’n regeling aangeboden. Dat liep af tot ruim een kwart (27 procent) van alle personen die in 2014 al minimaal vijf jaar een WWB-uitkering kregen. In het onderzoek is niet meegenomen of iemand al eerder een voorziening heeft gekregen.

De kans om aan de slag te komen in een baan wordt kleiner naarmate de duur van de WWB langer is, zowel met als zonder re-integratievoorziening. Maar hoe lang de uitkeringsduur ook is, in alle gevallen is het percentage dat een baan start groter wanneer er een voorziening is ingezet.

Van de groep die minder dan een jaar een WWB-uitkering had, kreeg 35 procent in 2014 met voorziening een baan. Zonder voorziening lukte het 20 procent om aan het werk te gaan. Binnen de groep met een uitkeringsduur van minimaal 5 jaar was dat 7 procent (met) tegenover 2 procent (zonder).

Personen die op 1 januari 2014 een WWB-uitkering hadden en in datzelfde jaar een werknemersbaan vonden, naar uitkeringsduur