Schoolverlaters

Leerlingen die in een bepaald schooljaar staan ingeschreven bij een mbo-opleiding en in het daarop volgende schooljaar niet meer ingeschreven zijn in enig door de overheid bekostigd onderwijs. Schoolverlaters worden bepaald op basis van inschrijvingsgegevens uit het basisregister onderwijsnummer (BRON) die de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beheert.
Terug naar artikel