Minder jongeren verhuisd naar universiteitssteden

© ANP

Tussen juli en oktober zijn er 15 procent minder jongeren verhuisd dan in dezelfde periode in 2014. In overige leeftijdsgroepen gingen er juist meer mensen naar een andere woonplaats. Alle universiteitssteden kregen er minder jonge inwoners bij. Dat meldt CBS.

Vooral minder 18-jarigen verhuisd

Van juli tot en met oktober 2015 verhuisden 48 duizend 17- tot 22-jarigen naar een andere gemeente in Nederland. Dat zijn er bijna 15 procent minder dan in dezelfde periode van 2014. De daling bij 18-jarigen was met ruim een kwart het sterkst. In andere leeftijdsgroepen steeg het aantal verhuizingen in deze periode juist. In 2014/15 is het nieuwe studiefinancieringsstelsel voor nieuwe studenten ingevoerd, waarbij de basisbeurs als gift is vervangen door een lening. Er zijn niet minder jongeren gaan studeren: de VSNU meldde in oktober dat het aantal eerstejaarsstudenten dit studiejaar vrijwel gelijk is gebleven.
 

Naar een andere gemeente verhuisde personen (juli t/m oktober)

Daling in alle universiteitssteden

Alle universiteitssteden schreven tussen juli en oktober 2015 minder nieuwe 17- tot 22-jarige inwoners bij in het bevolkingsregister dan in dezelfde periode van 2014. In Groningen was de daling met bijna 1 200 jongeren in absolute zin het grootst. Dat is een afname van bijna een kwart. In Delft was de daling met 40 procent relatief gezien het grootst. In Maastricht en Nijmegen was het aantal nieuwe jonge inwoners net als in Groningen ongeveer een kwart lager. Ook naar gemeenten met een hbo-instelling verhuisden minder jongeren.
 

Vestiging van 17- tot 22-jarigen in universiteitssteden

Vooral minder jongeren uit Zeeuws-Vlaanderen verhuisd

Jongeren van 17 tot en met 21 jaar zijn dit jaar tussen juli en oktober dus minder dan in 2014 uit hun oorspronkelijke woonomgeving vertrokken. Dat is het sterkst te zien in het COROP-gebied Zeeuws-Vlaanderen, waar in plaats van 484 slechts 357 jongeren naar elders verhuisden. Ook uit Zuidwest-Friesland en Noord-Limburg vertrokken dit jaar ongeveer een kwart minder jongeren. In de Randstad is de daling beperkt. Het enige gebied waar het vertrek van mensen in deze leeftijdsgroep steeg was Oost-Groningen. Dat heeft echter meer te maken met recent in de gemeente ingeschreven asielzoekers die vervolgens naar elders in Nederland verhuizen.