Klimaatsverandering op het Compendium voor de Leefomgeving

Klimaatsverandering op het Compendium voor de Leefomgeving:
Op het Compendium voor de Leefomgeving (CLO), de officiële website met feiten en cijfers over natuur en milieu in Nederland verzorgd door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), Wageningen UR (WUR) en CBS, zijn vier verschillende dossiers met indicatoren over klimaatverandering te vinden:
• Dossier klimaatverandering in Nederland
• Dossier effecten van klimaatverandering op de natuur
• Dossier emissie en concentratie broeikasgassen
• Dossier beleid en maatregelen voor klimaatverandering