Inkomen

Het inkomen van een persoon is uitgedrukt door het gestandaardiseerd besteedbare huishoudensinkomen. Het besteedbare huishoudensinkomen is het totaal aan loon, winst en inkomen uit vermogen, vermeerderd met uitkeringen en toelagen en verminderd met premies en belastingen. Gecorrigeerd voor omvang en samenstelling van het huishouden levert dat vervolgens het gestandaardiseerd besteedbare huishoudensinkomen. Inkomens van personen zijn ingedeeld in vijf klassen op basis van kwintielgrenzen, die bepaald zijn uit het Inkomenspanelonderzoek (IPO), een steekproefonderzoek van het CBS.