Ervaren gezondheid

Op basis van de enquêtevraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheid / de gezondheid van uw kind?' worden respondenten ingedeeld in ‘gezond’ (antwoordopties goed en zeer goed) en ‘ongezond’ (antwoordopties ‘gaat wel’, ‘slecht’ en ‘zeer slecht’)