Belang EU als handelspartner VS groeit weer

© ANP

Het EU-aandeel in de goederenhandel van de VS is sinds 2013 weer toegenomen. Het aandeel lag in de eerste negen maanden van dit jaar op 18,5 procent van de totale Amerikaanse goederenhandel. In 2013 was dat nog 16,8 procent. Het aandeel ligt wel onder het niveau van 2009, toen de EU nog een belang van 19,5 procent had. Dat meldt CBS.

In de periode 2009-2013 groeide de goederenhandel van de VS met China en Mexico, in dollars gemeten, harder dan de handel met de EU. Sinds 2013 groeide de handel met de EU echter iets sneller. De VS-handel met landen als Japan, Canada en Rusland nam sinds dat jaar zelfs in waarde af. Dit zijn verklaringen voor het opverende EU-aandeel.

De VS en de EU onderhandelen momenteel over een nieuw handelsakkoord (TTIP) dat onder andere de onderlinge goederenhandel verder moet doen toenemen. In twintig jaar tijd heeft de EU licht terrein verloren in de handel met de VS en leverden Canada en Japan fors in. China en Mexico hebben juist veel terrein gewonnen.

Import uit de EU groeit harder dan export naar de EU

In 1995 importeerde de VS voor ongeveer evenveel uit de EU als dat het naar de EU exporteerde. Twintig jaar later importeert de VS veel meer uit de EU dan dat het naar de EU exporteert, resulterend in een fors handelsoverschot van de EU in de handel met de VS. Na het ineenstorten van de wereldhandel in 2009 daalde het overschot, maar na 2009 is dit weer flink opgelopen. Het overschot is nu groter dan ooit.

Waarde handel VS met de EU-28, eerste negen maanden in alle jaren

China en Mexico steeds belangrijker voor Amerikaanse handel

Het aandeel van China in de Amerikaanse goederenhandel is in twintig jaar tijd bijna verviervoudigd van 4,3 procent tot 15,7 procent. Ook het Mexicaanse aandeel nam sterk toe, van 8,1 tot 14,1 procent. China en Mexico lijken zo deels de plaats in te nemen van Japan en Canada.

De EU-28 is de belangrijkste handelspartner van de VS in 2015. In 1995 was dat nog Canada. De EU is dit jaar na Canada de tweede afnemer van Amerikaanse goederen en na China de  tweede leverancier van goederen aan de VS.

Nederland is op dit moment de dertiende handelspartner van de VS met een aandeel van 1,5 procent in de Amerikaanse handel. Het Nederlandse aandeel is net als het EU-aandeel licht gedaald (1,7 procent in 1995).

Aandeel belangrijkste handelspartners VS in de totale handelswaarde VS, eerste negen maanden in beide jaren

VS belangrijkste handelspartner EU buiten de EU

De belangrijkste handelspartner van de EU is met afstand de EU zelf. Bijna twee derde van de EU-handel vindt plaats binnen de Unie. De belangrijkste handelspartner buiten de EU is de VS. De VS is ook de grootste afnemer van goederen buiten de EU. Daarnaast is de VS de tweede leverancier van goederen aan de EU na China. Ook niet-EU-land Zwitserland scoort vanwege de geografische ligging hoog.

Belangrijkste handelspartners EU buiten de EU, januari tot en met augustus 2015