Steenkoolverbruik kwart hoger

© ANP

Het steenkoolverbruik in Nederland is in het eerste halfjaar van 2015 met 27 procent gestegen tot 9 miljard kilogram. Doordat de prijzen daalden, nam de waarde van de steenkoolimport met iets minder toe, namelijk 17 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2014. De totale waarde van de steenkool die in het eerste halfjaar van 2015 werd ingevoerd bedroeg bijna 1,2 miljard euro. Dit meldt CBS.

Het hogere verbruik in het eerste halfjaar van 2015 kwam grotendeels voor rekening van elektriciteitscentrales. Deze hebben 6,8 miljard kg steenkool verbruikt, 1,9 miljard kilogram meer dan een jaar eerder. Het verbruik van cokesfabrieken en ijzer- en staalfabrieken nam met 3 procent toe tot 2,2 miljard kilogram.

Het verbruik van kolengestookte elektriciteitscentrales is vooral toegenomen doordat enkele nieuwe centrales in gebruik zijn genomen. De capaciteit van de kolencentrales wordt momenteel optimaal benut mede door de lagere steenkoolprijs.

Kolen produceren beduidend meer CO2 per kilowattuur opgewekte elektriciteit dan bijvoorbeeld gas, maar daar staat tegenover dat steenkool goedkoper is dan aardgas. In de eerste twee kwartalen van dit jaar was de steenkoolprijs 38 procent lager dan in 2008. Door deze ontwikkeling konden elektriciteitscentrales steeds goedkoper elektriciteit produceren. Vooral de export van elektrische energie naar België groeide in het eerste halfjaar met 47 procent.

Steenkoolverbruik naar afnemer

Nederland importeert steenkool voor eigen gebruik en voor Duitsland

In Nederland wordt geen steenkool meer gewonnen. Vorig jaar importeerde ons land ruim 27 miljard kilogram (ter waarde van bijna 1,9 miljard euro) aan steenkool. Ruim een derde hiervan werd wederuitgevoerd. Vooral Duitsland is een belangrijke exportbestemming. Twee derde van de geëxporteerde kolen ging via de binnenvaart over de Rijn naar de Duitse markt.

Elders in de wereld wordt volop steenkool gewonnen. In 2013 was de steenkoolproductie 7.800 miljard kilogram. Het grootste deel van de steenkoolproductie is bestemd voor de Aziatische markt. Minder dan een 0,5 procent van de steenkoolproductie heeft bestemming Nederland.  Nederland importeert vooral veel steenkool uit Colombia, Verenigde Staten en Zuid-Afrika.

Ingevoerde steenkool naar herkomst (2014)