Steeds meer kinderen in bijstandsgezin

Sinds 2009 groeien steeds meer minderjarige kinderen op in een gezin dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering. In 2009 was dit 5,2 procent, vorig jaar 6,5 procent (bijna 223 duizend minderjarigen). In de grote steden en in het noorden en zuiden van Nederland wonen relatief veel kinderen in een bijstandsgezin. Ouders van deze kinderen geven vaker dan werkende ouders aan dat ze hun kinderen niet voldoende speelgoed kunnen geven. Dit staat in het Jaarrapport Jeugdmonitor CBS in opdracht van het Ministerie van VWS heeft samengesteld.

Minderjarigen in een bijstandsgezin

Rotterdamse kinderen vaakst in bijstandsgezin

Rotterdam heeft met 18 procent het hoogste aandeel kinderen in een bijstandsgezin. Ook in andere grote steden en in het noorden en zuiden van Nederland wonen relatief veel kinderen in een bijstandsgezin. Na Rotterdam volgen Amsterdam, Heerlen en Groningen met 14 procent en Den Haag, Kerkrade, Enschede, Appingedam en Pekela met 12 procent.

Aandeel bijstandskinderen van het totaal aantal minderjarigen per gemeente, 2014

Aandeel bijstandskinderenMinder

Minder speelgoed voor kinderen uit een bijstandsgezin

Een op de tien ouders met inkomsten uit de bijstand geeft aan dat ze hun kind(eren) geen geschikt speelgoed  kunnen geven vanwege hun financiële situatie. Ook nemen kinderen uit een bijstandsgezin minder vaak deel aan recreatieve activiteiten buiten de deur - zoals sport, muziekles of een dagje naar de speeltuin – en is het vieren van hun verjaardag minder vanzelfsprekend dan bij kinderen met ouders die werken.

Vrijetijdsbesteding kinderen jonger dan 16 jaar en voornaamste inkomstenbron ouder(s), 2014

Op 16 december publiceert CBS het rapport ‘Armoede en sociale uitsluiting 2015’. In dit rapport staan de nieuwste cijfers over armoede in 2014, waarbij tevens wordt ingezoomd op de positie van kinderen en hun leefsituatie.