Per saldo (verwachtingen)

Het saldo ontstaat door het percentage ondernemers dat een afname van de omzet verwacht, af te trekken van het percentage dat een toename van de omzet verwacht. Het saldo geeft in één oogopslag weer of er meer ondernemers met positieve verwachtingen of meer ondernemers met negatieve verwachtingen zijn.