Minder Nederlanders ervaren respectloos gedrag

Het aantal mensen dat aangeeft respectloos gedrag mee te maken neemt al jaren af. Het aandeel dat zich respectloos behandeld voelt door personeel van winkels of bedrijven is het sterkst afgenomen. Dat meldt CBS in de week van respect.

Een op de vijf respectloos behandeld door onbekenden op straat

In 2014 gaf ruim een op de vijf Nederlanders van 15 jaar of ouder aan wel eens respectloos behandeld te worden door onbekenden op straat. In 2008 waren dat er nog een op de vier. Het aandeel mensen dat respectloos gedrag door personeel van winkels of bedrijven heeft ervaren, is tussen 2008 en 2014 het sterkst afgenomen. Dit nam af van 23 procent naar 16 procent. Ook respectloze behandeling door personeel van overheidsorganisaties daalde flink. Veel minder mensen (ruim een op de twintig) meldden respectloos gedrag in de privésfeer, van bekenden zoals partner, familie of vrienden. Van de onderzochte vormen van respectloze behandeling is dit de enige die niet is afgenomen.
 

Respectloze behandeling

Jongeren vaker met respectloos gedrag geconfronteerd dan ouderen

Jongeren hebben beduidend vaker met respectloos gedrag op straat te maken dan ouderen. In 2014 hadden drie op de tienn 15- tot 25-jarigen, en een op de tien 65-plussers dit ervaren. Daarbij speelt mee dat jongeren zich meer op straat begeven en daarmee ook een groter risico lopen hiermee geconfronteerd te worden. Maar ook in de privésfeer ervaren jongeren iets vaker respectloos gedrag dan ouderen. Niet-westerse allochtonen ervaren zowel op straat als in de privésfeer meer respectloos gedrag dan westerse allochtonen en autochtonen, ook als er rekening mee wordt gehouden dat zich onder de niet-westerse allochtonen relatief meer jongeren bevinden. Homo’s en lesbiennes ervaren in de openbare ruimte duidelijk meer respectloze bejegening dan hetero mannen en vrouwen. In de privésfeer is er geen verschil. 
 

Respectloze behandeling naar een aantal persoonskenmerken, 2014