Industrie produceert in september meer dan jaar eerder

© Hollandse Hoogte

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in september 0,7 procent hoger dan in september 2014, maakt CBS bekend. Vooral de farmaceutische en elektrische-apparatenindustrie produceerden aanzienlijk meer.

Gemiddelde dagproductie industrie (volume)

Productie farmaceutische en elektrische-apparatenindustrie hoger

De productie van de farmaceutische industrie was ruim 9 procent hoger dan in september 2014. De elektrische-apparatenindustrie produceerde ruim 4 procent meer. Ook de productie van transportmiddelen, metaalproducten en voedingsmiddelen lag hoger dan een jaar eerder.

Daarentegen produceerde de chemische industrie bijna 5 procent minder dan een jaar eerder. Ook de machine-industrie produceerde weer minder dan een jaar eerder. Dat hangt samen met een terugval van de uitstaande orders.

Gemiddelde dagproductie naar bedrijfsklasse

De genoemde bedrijfsklassen in de grafiek zijn goed voor circa 70 procent van de industriële productie.

Productie industrie fluctueert aanzienlijk

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar seizoen- en werkdageffecten gecorrigeerde cijfers. Van augustus op september 2015 steeg de productie met 0,4 procent. Het productieniveau lag in april en juni op het hoogste niveau tot dusver in 2015.

De voor seizoeneffecten gecorrigeerde productie fluctueert aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. Hierdoor is er op dit moment geen duidelijke kortetermijntrend zichtbaar.

Seizoengecorrigeerde gemiddelde dagproductie industrie

Ondernemers industrie wat minder positief

Het vertrouwen van de industriële ondernemers was in oktober wat minder positief dan in september. De indicator van het producentenvertrouwen ging van 3,8 in september naar 2,4 in oktober. Dat komt vooral doordat ondernemers minder positief zijn over hun orderportefeuille en hun voorraden. Het vertrouwen van de industriële producenten ligt echter nog steeds ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (0,4). Het producentenvertrouwen bereikte dit jaar het hoogste niveau in juni.

Ook de industriële ondernemers in Duitsland waren in oktober minder positief dan een maand eerder. In april bereikte het vertrouwen van de Duitse industriële ondernemers het hoogste niveau van 2015. Duitsland is een belangrijke afzetmarkt voor de Nederlandse industrie.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.