Economie groeit met 0,1 procent

© ANP

De Nederlandse economie is in het derde kwartaal van 2015 met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder, meldt CBS. Het groeicijfer is gebaseerd op een eerste berekening met de gegevens die nu beschikbaar zijn. Export, investeringen en consumptie leveren een positieve bijdrage.

De economie groeit daarmee voor het zesde kwartaal op rij. Aanvankelijk trok de groei behoorlijk aan. In de afgelopen twee kwartalen echter viel de groei terug en lijkt er min of meer sprake van consolidatie. Inmiddels is de omvang van de economie wel weer groter dan voor de crisis.

Bruto binnenlands product (bbp)

Het vervolg van het nieuwsbericht gaat over jaar-op-jaarvergelijkingen

Economie groeit met 1,9 procent ten opzichte van jaar eerder

Volgens de eerste berekening was de Nederlandse economie in het derde kwartaal 1,9 procent groter dan in het derde kwartaal van 2014. Deze groei is toe te schrijven aan hogere investeringen, meer export en meer consumptie door consumenten en overheid. Net als in het tweede kwartaal drukte de beperking van de aardgasproductie de groei met ongeveer 0,5 procentpunt.

Bestedingen naar categorie, 2015-III

Meer geïnvesteerd in woningen en vervoermiddelen

Net als in de voorgaande drie kwartalen is in het derde kwartaal aanzienlijk meer geïnvesteerd in woningen.  Ook gaven bedrijven en instellingen weer meer uit aan vervoermiddelen dan een jaar eerder. Dit kwartaal lagen vooral de investeringen in personenauto’s een stuk hoger. Daarnaast is ook meer geïnvesteerd in vrachtauto’s, opleggers en dergelijke. Ten slotte hebben bedrijven en instellingen ook meer besteed aan machines en installaties, telecommunicatie en software.

Bij aanvang van het vierde kwartaal hebben positief gestemde ondernemers de overhand. De bezettingsgraad van de machines en installaties in de industrie was begin vierde kwartaal even hoog als begin derde kwartaal. Toen bereikte de bezettingsgraad het hoogste niveau sinds het uitbreken van de crisis eind 2008.

Consumenten besteden vooral meer aan kleding en elektrische apparaten

Consumenten hebben in het derde kwartaal opnieuw meer besteed dan een jaar eerder. Dat is in lijn met de verbetering van de werkgelegenheid, waarover CBS vandaag ook bericht. Ook verbeterde het consumentenvertrouwen in het derde kwartaal verder. In oktober lag het consumentenvertrouwen op het hoogste niveau in ruim 8 jaar.

Consumenten gaven vooral meer uit aan kleding en elektrische apparaten. Ook besteedden ze aanzienlijk meer aan auto’s dan een jaar eerder. Ten slotte gaven consumenten meer uit aan diensten, zoals woninghuur, reizen met openbaar vervoer, bezoek aan restaurant of kapper, en verzekeringen. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Meer aardolieproducten en transportmiddelen uitgevoerd, maar veel minder aardgas

De uitvoer van Nederlands product groeide in het derde kwartaal minder sterk dan de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten). Ons land exporteerde opnieuw beduidend meer aardolieproducten en transportmiddelen dan een jaar eerder. De export van gas kromp daarentegen aanzienlijk. Nederland voerde naast goederen ook meer diensten uit.

De invoer van goederen en diensten groeide harder dan de uitvoer. Nederland voerde bijvoorbeeld fors meer gas in om de lagere binnenlandse aardgaswinning te compenseren. Het saldo van in- en uitvoer droeg mede daardoor negatief bij aan de groei.

Toegevoegde waarde naar bedrijfstak, 2015-III

Sterke krimp delfstoffenwinning, grote groei bouwnijverheid en zakelijke dienstverlening

De productie van de delfstoffenwinning kromp dit kwartaal fors door de al eerder gememoreerde productiebeperkingen. Daarentegen groeiden de bouwnijverheid en de zakelijke dienstverlening weer sterk. De bouwproductie groeide door het aantrekken van de woningmarkt. Binnen de zakelijke dienstverlening doet vooral de uitzendbranche het goed. Dat is ook terug te zien in de banencijfers die CBS vandaag publiceert: het aantal uitzendkrachten nam opnieuw aanzienlijk toe.

Eerste berekening

De eerste berekening wordt, 45 dagen na afloop van een kwartaal, gepubliceerd op basis van de dan beschikbare informatie. Hiermee geeft CBS een eerste beeld van de stand van de Nederlandse economie. Na deze eerste berekening komt voortdurend meer informatie beschikbaar over de Nederlandse economie, die vervolgens wordt verwerkt in nieuwe berekeningen. De tweede berekening van de economische groei maakt CBS bekend op donderdag 24 december. De absolute bijstelling van de tweede berekening ten opzichte van de eerste berekening was de afgelopen vijf jaar gemiddeld 0,1 procentpunt. De twee uitersten bedroegen -0,3 en +0,4 procentpunt.

Bij elke nieuwe berekening bepaalt CBS ook de nieuwe seizoengecorrigeerde cijfers van de eerder gepubliceerde kwartalen. Door deze herberekening is onder andere de groei van het tweede kwartaal 2015 bijgesteld van 0,2 naar 0,1 procent.