Ruim 300 duizend mensen vonden werk in tweede kwartaal

© ANP

In het tweede kwartaal van 2015 hebben ruim 300 duizend personen werk gevonden die het kwartaal daarvoor nog geen werk hadden. Ruim de helft van hen was toen niet actief op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld wegens het volgen van een opleiding. Dat meldt CBS.

Van deze 161 duizend baanvinders die daarvoor nog niet tot de beroepsbevolking behoorden, waren er 61 duizend student of scholier. Onder de baanvinders die eerder niet actief waren op de arbeidsmarkt zijn jongeren dan ook oververtegenwoordigd. Daarnaast gaat het vaker om vrouwen dan mannen, en is ruim de helft laag opgeleid.  

Aantal baanvinders naar binding arbeidsmarkt drie maanden eerder, 2015 2e kwartaal

Het merendeel van de niet-beroepsbevolking van 3,8 miljoen mensen bestaat uit personen die niet willen of kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid of vanwege hoge leeftijd of pensioen. In het eerste kwartaal ging het om bijna 2,2 miljoen mensen.

Personen 15 tot 75 jaar, redenen om niet te willen of kunnen werken (2015 kwartaal II)

148 duizend werklozen vonden werk

Van de ruim 300 duizend baanvinders in het tweede kwartaal was in de drie maanden ervoor iets minder dan de helft werkloos. Deze 148 duizend mensen waren op zoek naar werk en gaven aan direct te kunnen beginnen. Het gaat hier om zowel jongeren als ouderen. Van deze baanvinders waren er 94 duizend ouder dan 25 jaar.

Voor werklozen is het sinds 2008 minder eenvoudig geworden om werk te vinden. Van de werklozen in het eerste kwartaal van 2008 hadden bijna drie op de tien werklozen drie maanden later werk. Dit is gedaald tot minder dan twee op de tien in hetzelfde kwartaal van 2014. Recent is de situatie op de arbeidsmarkt weer iets verbeterd. Van de werklozen aan het begin van 2015 ging 22 procent in het 2e kwartaal aan de slag.