Tevredenheid met het leven

Om een Europese vergelijking te kunnen maken is in dit artikel gebruikgemaakt van gegevens uit het onderzoek European Union Statistics on Income and Living Conditions. In dit onderzoek wordt het welzijn gemeten onder personen vanaf 16 jaar; dit is de populatie waarover Eurostat publiceert met betrekking tot subjectief welzijn in internationaal perspectief. Op landelijk niveau publiceert CBS cijfers over subjectief welzijn uit een ander onderzoek met als doelpopulatie de volwassen Nederlandse bevolking. Door het leeftijdsverschil in doelpopulatie, en door kleine verschillen in vraagstelling, wijken de cijfers in dit artikel licht af van de cijfers waarover CBS publiceert wanneer het alleen over het welzijn van de Nederlandse bevolking gaat en er geen internationale vergelijking wordt gedaan.
Terug naar artikel