Algemeen subjectief welzijn

Het algemeen subjectief welzijn van mensen omvat drie aspecten, namelijk de tevredenheid met het leven, het ervaren van (positieve en negatieve) emoties en de zinvolheid van het leven. Mensen die al deze aspecten positief beoordelen, hebben een hoog algemeen welzijn. Zij zijn tevreden met het leven, ervaren vaak positieve en juist minder vaak negatieve emoties, en vinden de dingen die zij doen in het leven zinvol. Mensen die al deze aspecten minder positief beoordelen, hebben een laag algemeen welzijn.
Terug naar artikel