Provinciefonds

Provincies ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het provinciefonds. Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Provincies mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Het is bedoeld voor de algemene middelen.