Correctie cijfers leden van vakbonden

Zoals gisteren al aangekondigd heeft het CBS de cijfers gecorrigeerd die betrekking hebben op de leden van de vakbonden. Deze cijfers, gepubliceerd op 27 oktober 2015, zijn gebaseerd op gegevens van de afzonderlijke bonden. De correctie is noodzakelijk omdat vier bonden niet in de telling waren meegenomen. De gecorrigeerde uitkomsten zijn te vinden op StatLine
 
De uitkomsten verschillen van de gegevens die de vakcentrale FNV hanteert. Het verschil is te verklaren doordat CBS uitgaat van het ledenaantal per 31 maart. FNV gebruikt 1 januari als peildatum.