Overheidsschuld

De overheidsschuld (ook wel EMU-schuld genoemd) is de schuld van de overheid gewaardeerd tegen nominale waarde (niet op marktwaarde). De onderlinge schulden tussen de Nederlandse overheden tellen hierbij niet mee.