NEM (Netwerk Ecologische Monitoring)

Het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) is het samenwerkingsverband van overheidsorganisaties voor de monitoring van de natuur in Nederland.

Het doel is om de verzameling van gegevens af te stemmen op de informatiebehoefte van de overheid.

Het NEM volgt de trends van vrijwel alle belangrijke soortgroepen, zoals vogels, vlinders en planten. Daarmee is het NEM de ruggengraat van de monitoring van de terrestrische natuur in Nederland.
De meeste meetnetten van het NEM worden uitgevoerd door Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s). Het CBS verwerkt de gegevens tot natuurstatistieken. Zo worden de natuur en de resultaten van het beleid op de voet gevolgd.

In het NEM werken samen:

  • Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) 
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)
  • Rijkswaterstaat (RWS)
  • de Provincies
  • Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

De WOT N&M (Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu) is vanuit EZ gedelegeerd opdrachtgever voor de NEM-monitoring.