Grootste prijsstijging koopwoningen in ruim 7 jaar

Bestaande koopwoningen waren in september 3,5 procent duurder dan in september 2014. De prijsstijging ten opzichte van een jaar eerder is de grootste na april 2008. Sinds juni 2013 is sprake van een licht stijgende  trend van de woningprijzen. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van CBS en het Kadaster.

Prijzen van bestaande koopwoningen

Prijzen 6,6 procent hoger dan tijdens dal in juni 2013

Het gemiddelde prijsniveau van bestaande koopwoningen is in september 2015 ongeveer even hoog als in februari en maart 2004. In juni 2013 bereikten de prijzen van huizen een dal. Sindsdien is er sprake van een licht stijgende trend. Vergeleken met juni 2013 lagen de prijzen in september 6,6 procent hoger. Ten opzichte van augustus 2008, toen de woningprijzen een piek bereikten, is het prijsniveau 16,3 procent lager.

Prijsindex bestaande koopwoningen

Aanzienlijk meer bestaande koopwoningen verkocht

Het Kadaster bracht afgelopen vrijdag al naar buiten dat het in september 16.324 verkochte woningen registreerde. Dat is ruim 26 procent meer dan in september 2014. In de eerste negen maanden van 2015 zijn er 125.858 woningen verkocht. Dat is ruim 23 procent meer dan een jaar eerder.

Vandaag publiceert CBS ook prijsinformatie naar regio en woningtype en een extra artikel over vraag- en aanbodfactoren op de woningmarkt.

Naast de prijsindex bestaande koopwoningen publiceert CBS ook over de gemiddelde vraagprijzen van bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde vraagprijzen geeft vooral inzicht in het aanbod op de koopwoningmarkt. Ook geeft deze statistiek informatie over het aantal te koop staande woningen en de gemiddelde aanbodtijd. 
De prijsindex bestaande koopwoningen is de indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen. Deze cijfers zijn gebaseerd op een integrale registratie van de transactieprijzen van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.