Directe uitvoer van goederen naar China

Deze cijfers zijn gebaseerd op de uitvoer volgens nationale rekeningen. Deze zijn volgens een ander concept opgesteld dan de uitvoercijfers van de handelsstatistiek. Daarom wijken de cijfers in dit artikel af van de cijfers van de handelsstatistiek.