Export naar China goed voor 0,7 procent bbp

De handel met China leverde Nederland vorig jaar 4,4 miljard euro op, wat neerkomt op 0,7 procent van het Nederlandse bbp. De export naar China was bovendien goed voor 62 duizend Nederlandse banen. Dat meldt CBS.

Nederlandse bedrijven exporteerden in 2014 voor 9,3 miljard euro naar China. Daar was wel 4,9 miljard euro aan import uit de hele wereld voor nodig. Uiteindelijk hield Nederland dus 4,4 miljard euro aan deze export over. Dat is fors meer dan tien jaar eerder, toen de handel met China nog 1,6 miljard euro opleverde.

Nederlandse bedrijven importeerden bijvoorbeeld grondstoffen om er producten voor China van te maken, zoals aardolie voor de productie van kunststof. Er was ook wederuitvoer: bedrijven kochten bijvoorbeeld medicijnen in de Verenigde Staten om door te verkopen aan China. China gebruikt de Nederlandse export deels voor eigen consumptie en deels om te verwerken in de Chinese export.

Opbouw exportwaarde naar China, 2014

Ook nog indirecte export via andere landen

Ook indirect verdiende Nederland aan de handel met de Chinezen, al is het niet mogelijk daar een bedrag aan te verbinden. Door deel uit te maken van een internationale waardeketen exporteren Nederlandse bedrijven via andere landen naar de nog steeds groeiende economie van China. De Nederlandse staalindustrie levert bijvoorbeeld staal aan de Duitse auto-industrie die er weer auto’s van maakt voor de Chinese markt. Ook exporteren bedrijven machines om computerchips mee te maken. Andere landen verkopen deze chips weer aan China.

De OESO en de WHO hebben wel geschat hoeveel China zelf consumeert van de Nederlandse goederen en diensten die China op indirecte of directe weg bereiken. In 2011 verdiende Nederland hier volgens die organisaties ruim 4 miljard euro mee. Het deel dat China in de eigen export verwerkt, is daarin niet meegeteld.
 
Nederland verdient daarnaast nog op een andere, zijdelingse manier aan China. Als andere landen naar China exporteren, verdienen ze geld dat ze weer kunnen besteden aan Nederlandse producten. Het is niet bekend hoe veel dit per jaar oplevert.

Stroomschema China

China in top tien afzetmarkten

De directe uitvoer van goederen naar China bedroeg 7,1 miljard euro in 2014. Daarmee is China de negende afzetmarkt voor Nederlandse bedrijven. Zij verdienden bijna 3 miljard euro aan de export van hier gemaakte producten zoals machines, vervoermaterieel en chemische producten.

De directe uitvoer van diensten naar China kwam uit op 2 miljard euro. Daarmee is het de elfde handelspartner voor Nederland. Dienstenuitvoer naar China leverde 1,2 miljard euro op. Het ging  vooral om zakelijke diensten, royalty’s en telecommunicatie- en computerdiensten. Meer detailgegevens over de export naar China zijn te vinden op de factsheet Nederland en China.

Banen vooral in zakelijke dienstverlening en handel

Vooral de zakelijke dienstverlening, groot- en detailhandel en de industrie profiteerden van de directe handel met China. Deze bedrijfstakken konden vanwege die handel meer banen creëren. Negen op de tien banen die verbonden zijn aan de handel met China zitten in deze bedrijfstakken. CBS berekende dat de totale werkgelegenheid door directe export naar China 62 000 banen bedroeg. De werkgelegenheid groeide bij exporteurs zelf, maar ook bij hun toeleveranciers. Denk bijvoorbeeld aan de accountant die de boeken controleert bij de fabriek die naar China exporteert.

Werkgelegenheid door directe export naar China, 2014