Beperking aftrek eigen woning kost 4 euro per maand

© ANP

De huishoudens met de hoogste bruto inkomens betaalden in 2014 gemiddeld 4 euro per maand extra belasting door de beperking van de aftrek eigen woning. In totaal kregen 840 duizend huishoudens met een eigen woning te maken met de beperking. Dat meldt CBS.

Aangepast tarief voor de aftrek eigen woning

Nederlandse woningeigenaren hadden vorig jaar een totale fiscale aftrek voor de eigen woning van 33,2 miljard euro. Hierdoor hadden zij samen een belastingvoordeel van 14,2 miljard euro. Hierin is het aangepaste tarief voor de aftrek eigen woning verwerkt.

Sinds 2014 geldt voor het eerst een aangepast tarief in de vierde en hoogste belastingschijf voor de aftrek eigen woning. Het normale tarief was in 2013 nog 52 procent. Dat wordt jaarlijks met 0,5 procentpunt verminderd tot het is gedaald tot 38 procent. In 2014 was het aangepaste tarief dus 51,5 procent.

Woningeigenaren betalen 38 miljoen extra belasting

Vorig jaar kregen 840 duizend huishoudens met een eigen woning te maken met het aangepaste tarief. Hierdoor betaalden zij samen 38 miljoen euro extra belastingheffing. De extra heffing werd voor een groot gedeelte (26 miljoen euro) door de 10 procent huishoudens met de hoogste bruto inkomens betaald. Op maandbasis bedroeg de extra belasting voor deze huishoudens gemiddeld 4 euro. Gemiddeld betaalden de huishoudens in deze hoogste inkomensgroep 3 910 euro per maand belasting.