Bijna alle seinen op groen voor economie

Bijna alle seinen die bepalend zijn voor de stand van de Nederlandse economie staan op groen. Dit meldt CBS vandaag.

Uit de indicatoren, die bepalend zijn voor dit beeld, blijkt dat ze het bijna allemaal beter doen dan hun langjarige trend. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok is in september 2015 een fractie beter dan in augustus.

De Conjunctuurklok van CBS is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de 15 indicatoren in de Conjunctuurklok)

Producenten en consumenten positief

Het vertrouwen van de ondernemers in de industrie nam een fractie toe in september. Sinds oktober 2014 hebben positief gestemde ondernemers de overhand. Het vertrouwen van consumenten veranderde nauwelijks. Al vier maanden is het consumentenvertrouwen vrij stabiel. Zowel het producenten- als het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)

 
Investeringen, consumptie huishoudens en export goederen groeien

De investeringen zijn in juli opnieuw aanzienlijk gegroeid. Het volume van de investeringen in materiële vaste activa was 10 procent groter dan in juli 2014. Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in woningen, personenauto’s, machines en infrastructuur.

De export van goederen groeide sterk in juli. Het volume van de export van goederen was 5,4 procent groter dan in juli 2014. De stijging is groter dan in de vijf voorgaande maanden. In juli groeide vooral de export van transportmiddelen en machines en apparaten. Verder groeide zowel de uitvoer van Nederlands producten als de wederuitvoer.

Consumenten hebben in juli 1,3 procent meer besteed aan goederen en diensten dan in juli 2014. De uitgaven aan duurzame goederen groeiden het sterkst. Consumenten gaven net als in de voorgaande maanden vooral meer uit aan woninginrichting en huishoudelijke apparaten. Dit gaat samen met de opleving van de woningmarkt.

Industrie produceert 5 maanden op rij meer dan vorig jaar

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juli 0,6 procent hoger dan een jaar eerder. Het is de vijfde maand op rij dat de industrie meer produceerde dan in dezelfde periode van vorig jaar. De productie van de industrie wordt nog steeds negatief beïnvloed door de het wegvallen van productiecapaciteit in de tabaksindustrie. Zonder die weggevallen capaciteit zou de productiegroei van de industrie groter geweest zijn.

Laagste aantal faillissementen in bijna 7 jaar

In augustus 2015 zijn er, voor zittingsdag gecorrigeerd, 113 faillissementen minder uitgesproken dan een maand eerder. Het aantal staat op het laagste niveau sinds oktober 2008.

Meer banen, dalende trend aantal werklozen

Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen steeg in het tweede kwartaal met 29 duizend ten opzichte van het eerste kwartaal van 2015. In vergelijking met een jaar eerder waren er 93 duizend banen van werknemers en zelfstandigen meer. Het aantal openstaande vacatures in Nederland steeg in het tweede kwartaal met 6 duizend.

In augustus waren in totaal 604 duizend mensen werkloos. Dat zijn er nagenoeg evenveel als in juli. Ten opzichte van drie maanden daarvoor is het aantal werklozen met 13 duizend gedaald. In augustus was 6,8 procent van de beroepsbevolking werkloos.

Het totale aantal uitzenduren neemt al sinds begin 2013 toe. De toename in het tweede kwartaal was de grootste in bijna 5 jaar. Zowel het aantal langlopende uitzendcontracten in de vorm van detachering of payrolling als het aantal kortdurende contracten is weer toegenomen.

Bruto binnenlands product (volume, seizoengecorrigeerd)

Economie groeit door, ondanks krimp aardgasproductie

Uit de tweede berekening op 23 september bleek dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2015 voor de vijfde keer achtereen is gegroeid. De groei kwam uit op 0,2 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. De economie is terug op het niveau van voor de crisis die in de tweede helft van 2008 uitbrak.

De sterk gedaalde aardgaswinning drukte het groeicijfer in het tweede kwartaal. De Nederlandse regering draaide de gaskraan gedeeltelijk dicht om het risico van aardbevingen in Groningen te verkleinen.

In vergelijking met het tweede kwartaal van 2014 is de omvang van de Nederlandse economie 1,8 procent groter.

Vrijdag 13 november 2015 komt het CBS met de eerste berekening van de economische groei en het aantal banen in het derde kwartaal van 2015.

Meer cijfers staan in het dossier Conjunctuur.

Voor meer conjunctuurinformatie zie: conjunctuurbericht.